Rehabilitacions

Fem rehabilitacions integrals d’edificis per adaptar-los a les necessitats actuals o bé per donar-los un nou ús. Treballem amb un equip propi, format a Rècop, que té els coneixements necessaris per executar aquesta tipologia de projectes.

 

En el transcurs de l’obra, establim un diàleg constant amb els autors de la proposta d’intervenció per assegurar-ne el resultat final. Portem a terme un rigorós control tècnic i tenim establerts els protocols de seguretat per actuar amb total fiabilitat. Ens podem responsabilitzar de tot el procés de rehabilitació, des dels enderrocs inicials fins a la restauració de petits detalls.

Restauracions

Dins del camp de la restauració, som especialistes en façanes. Apliquem els coneixements d’oficis artesans i de tècniques per portar a terme treballs molt específics amb l’objectiu de recuperar l’esplendor inicial de cada façana.